GTV K.S. Stadion Śląski Chorzów - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • CKS Czeladź - K.S. Rozwój Katowice 0:7
  • Zagłębie S.A. Sosnowiec - MUKP Dąbrowa Górnicza 1:1
  • KKS Czarni Sosnowiec - GKS GieKSa Katowice SA 2:2
  • MKS Siemianowiczanka - GTV K.S. Stadion Śląski Chorzów 0:6
  •        

Logowanie

FUTBOLOWO.TV

FUTBOLOWO.TV

Wyszukiwarka

Współpraca

Losowa galeria

PRASA O NAS !
Ładowanie...

Polecamy

 
 
 

   

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Administrator
status Gadu-Gadu

Sport.pl

Zczuba.tv

Składki i ubezpieczenie

 Chorzów, dn. 24.09.2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013

z dnia 24.09.2013 r.

 w sprawie wprowadzenia w życie obowiązującego „Regulaminu wpłat miesięcznych darowizn oraz obowiązkowego ubezpieczenia zawodnika K.S. „STADION ŚLĄSKI” .

Zarząd Klubu Sportowego „STADION ŚLĄSKI” Chorzów z dniem 01.10.2013 roku wprowadza nowy „Regulamin wpłat miesięcznych darowizn oraz obowiązkowego ubezpieczenia” na rzecz K.S. „STADION ŚLĄSKI” Chorzów o następującej treści :

„Regulamin wpłat miesięcznych darowizn oraz obowiązkowego ubezpieczenia”

1. Od dnia 01.10.2013 roku w Klubie Sportowym „STADION ŚLĄSKI” Chorzów obowiązują n/w płatności :

- comiesięczna darowizna na cele statutowe – 75 zł,

- jednorazowa wpłata ubezpieczenia - 120 zł, (płatna do 20 listopada każdego roku, z góry za cały rok „ubezpieczeniowy” od 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r.).

 

2.  Rodzice/opiekunowie mający w klubie więcej niż jednego trenującego syna, przekazują darowiznę miesięczną w kwocie 75 zł za wszystkich.

Natomiast w przypadku płatności ubezpieczenia, należy zapłacić po 60 zł za każdego z synów, czyli : za 2 dzieci – 120 zł, za 3 dzieci 180 zł itd. .

 

3.  W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna zawodnika, Zarząd Klubu może podjąć decyzję w sprawie obniżenia lub całkowitego odstąpienia od przekazywania miesięcznej darowizny na rzecz stowarzyszenia po spełnieniu następujących warunków:

● złożenia w sekretariacie Klubu pisemnego wniosku z podaniem przyczyny do Zarządu Klubu,

● załączenia do wniosku :

- zaświadczenia o dochodach obojga rodziców/opiekunów,

- w przypadku osoby bezrobotnej zaświadczenia z Powiatowego/ Rejonowego Urzędu 

  Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych lub zaświadczenia o 

  nie zarejestrowaniu i nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

O podjętej decyzji przez Zarząd Klubu, wnioskodawca zostaje niezwłocznie informowany.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku na korzyść wnioskodawcy, podjęta decyzja ma zastosowanie przez okres nie dłuższy niż 6 m-cy. Po tym okresie w razie konieczności można ponowić w/w procedurę (w grudniu na pierwsze 6 m-cy następnego roku kalendarzowego oraz w czerwcu na 2 półrocze bieżącego roku kalendarzowego).

4.  Zawodnik, który nie brał udziału w zajęciach sportowych z uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 20 dni jest zwolniony od wpłaty darowizny za miesiąc, w którym był nieobecny.

Nie dotyczy to zawodników, którzy z różnych przyczyn dyscyplinarnie zostali zawieszeni przez Zarząd Klubu.

5.  Miesięczne darowizny należy przekazywać przelewem na konto Klubu –

ALIOR BANK nr 78 2490 0005 0000 4600 7099 4874, lub bezpośrednio wyznaczonej osobie do zbierania darowizn w danej grupie rocznikowej.

6. Przekazywanie darowizn zarówno na konto Klubu, jak i osobie wyznaczonej w danej grupie rocznikowej należy dokonywać do dnia 25-go bieżącego miesiąca.

7. Zebrane miesięczne darowizny  przez wyznaczoną osobę w danej grupie rocznikowej należy wpłacać w sekretariacie Klubu członkowi/kom Zarządu, którym powierzono obowiązki ich przyjmowania, otrzymując potwierdzenie wpłaty na druku „KP” lub potwierdzenia przyjęcia na „liście wpłat”.

8. Wpłata miesięcznej darowizny za poszczególną grupę rocznikową przez osobę wyznaczoną dokonywana jest obowiązkowo, na podstawie załączonej listy wpłat darowizn.

Obowiązujący „druk” listy wpłat darowizn należy każdorazowo pobierać z sekretariatu Klubu.

Niniejsza lista przed złożeniem w sekretariacie Klubu musi zawierać :

- imię i nazwisko zawodnika,

- wysokość wpłaconej darowizny lub słowo „przelew”( w sytuacji gdy darowizna jest

  przekazana przelewem),

- podpis rodzica/opiekuna w przypadku zawodników niepełnoletnich lub osobisty w

  przypadku zawodników pełnoletnich.

W sytuacji wpłaty darowizny osobie zbierającej przez zawodnika niepełnoletniego, w rubryce „podpis” osoba przyjmująca darowiznę dokonuje wpisu – „przyjąłem w dn. np. 10.04.08 r. i składa swój podpis”.

9. Rodzic/opiekun dokonujący wpłaty darowizny „przelewem”, na prośbę Klubu zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewów (dotyczy sytuacji nie wyjaśnionych).

10.  Miesiąc lipiec jest miesiącem, w którym nie przekazujemy darowizny na cele statutowe.

11. Wpłacone darowizny na cele statutowe przelewem lub na poczcie w danym roku kalendarzowym, można rokrocznie na podstawie posiadanych wydrukowanych z własnego konta „potwierdzeń przelewów” lub „pocztowych poleceń przelewów” odpisać w swoim zeznaniu rocznym PIT, składanym za ten rok kalendarzowy.

12. Rodzice/opiekunowie nowoprzyjętego zawodnika zobowiązani są do wypełnienia i złożenia „Deklaracji Członkowskiej” i uiszczenia w pierwszym miesiącu jednorazowego „wpisowego” w wysokości 90 zł, w zakres którego wchodzą : 35 zł – wpisowe oraz 55 zł darowizna za pierwszy miesiąc.

13. W przypadku nie dokonania wpłaty darowizny miesięcznej przez okres 2-ch miesięcy, decyzją Zarządu Klubu zawodnik zostaje odsunięty od udziału w zajęciach sportowych do momentu uregulowania należnych zaległości.

Odsunięcie obejmuje zakaz udziału w zajęciach treningowych - klubowych, zawodach mistrzowskich, turniejach oraz innych meczach kontrolnych itp. .

Niniejsze Zarządzenie obowiązuje do dnia 01.10.2013 rok.

Zarząd Klubu

 

Zegar

Reklama

Info

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 15, wczoraj: 20
ogółem: 1 202 961

statystyki szczegółowe

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 15

Ostatnie spotkanie

MKS SiemianowiczankaGTV K.S. Stadion Śląski Chorzów
MKS Siemianowiczanka 0:6 GTV K.S. Stadion Śląski Chorzów
2015-11-14, 09:00:00
    relacja »

Wyniki

Ostatnia kolejka 14
CKS Czeladź 0:7 K.S. Rozwój Katowice
Zagłębie S.A. Sosnowiec 1:1 MUKP Dąbrowa Górnicza
KKS Czarni Sosnowiec 2:2 GKS GieKSa Katowice SA
MKS Siemianowiczanka 0:6 GTV K.S. Stadion Śląski Chorzów

Statystyki drużyny